Cinci instituţii-cheie au încheiat un acord de colaborare pentru Strategia Naţională de Educaţie Financiară

0
998

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanţelor, Ministerul Educaţiei Naţionale, Banca Naţională a României, Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Asociaţia Română a Băncilor au semnat Acordul de Colaborare pentru elaborarea Strategiei Naţionale de Educaţie Financiară.

Scopul acordului vizează dezvoltarea, însuşirea şi aprofundarea unor elemente ale educaţiei financiare la nivelul învăţământului primar, gimnazial, liceal, universitar şi al persoanelor adulte.

Acordul de colaborare asigură un cadru interinstituţional prin intermediul căruia cele cinci părţi semnatare vor realiza activităţi comune în domeniul educaţiei financiare pentru grupurile ţintă şi schimburi de experienţă privind iniţiativele existente ale partenerilor în domeniul educaţiei financiare.

Etapele premergătoare elaborării Strategiei Naţionale de Educaţie Financiară vizează conceperea „Cărţii albe” – lista actorilor angrenaţi în activităţi sau proiecte din domeniul educaţiei financiare, precum şi a unui studiu naţional referitor la nivelul actual al cunoştinţelor din domeniul educaţiei financiare.

Acordul de colaborare stipulează elementele de bază ale acţiunilor recomandate la nivelul grupurilor ţintă, precum şi principiile definitorii ale acestor acţiuni.

Astfel, la nivelul învăţământului primar, Acordul recomandă includerea disciplinei opţionale „Educaţie financiară” în oferta educaţională a unităţilor de învăţământ şi sprijinirea predării acesteia, prin iniţierea şi dezvoltarea unor activităţi specifice. La nivelul învăţământului gimnazial şi liceal, semnatarii Acordului de colaborare îşi propun să asigure suportul în formarea cadrelor didactice care vor preda disciplina „Educaţie economico-financiară” pentru clasa a VIII-a, respectiv să susţină prezentări în faţa elevilor, pe teme specifice educaţiei financiare.

La nivel universitar, vor fi diseminate, în cadrul universităţilor partenere, informaţii de actualitate privind principalele decizii şi evoluţii din domeniul financiar. Totodată, vor fi susţinute prezentări adresate studenţilor în cadrul unor programe pe teme specifice educaţiei financiare şi vor fi realizate proiecte dedicate cadrelor didactice universitare.

Pentru adulţi vor fi realizate campanii de informare, dedicate diverselor grupuri ţintă identificate. Partenerii vor realiza o platformă online comună care va conţine materiale şi informaţii privind evenimentele organizate şi vor distribui, în mod gratuit, materiale informative precum DVD-uri, cărţi, pliante, broşuri etc.

Pentru a asigura coordonarea procesului de educaţie financiară a grupurilor ţintă se va constitui Comitetul pentru educaţie financiară, care va fi compus din reprezentanţi ai instituţiilor partenere. Durata Acordului este de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here