Ce bonusuri şi-au tras unii dintre cei 39 de directori pe care i-a avut Tarom în cinci ani şi ce despăgubiri a plătit compania călătorilor

0
1494

Auditul efectuat de Curtea de Conturi asupra activităţii Tarom din perioada 2012 – 2016 a scos la iveală o serie de nereguli, care au dus printre altele şi la plata unor despăgubiri de ordinul milioanelor de lei călătorilor nemulţumiţi de serviciile prestate de companie.

Amintind că în perioada auditată au avut loc numeroase schimbări în managementul Companiei – în doar cinci ani, la conducerea TAROM s-au schimbat 39 de persoane, fie dintre membrii CA, fie din conducerea executivă -, Curtea de Conturi evidenţiază că şefi ai Tarom din 2012 şi-au aprobat în AGA bonusuri ilegale „pentru performanţă”, deşi compania era pe pierdere de câţiva ani.

În raportul său pe anul 2016, Curtea de Conturi scrie:

„Membrii CA ai TAROM, numiţi prin Hotărârea AGA nr. 7/12.10.2012, şi-au acordat în luna mai 2013 un bonus anual în valoare brută de 284 mii lei pentru realizarea indicatorilor de performanţă din Planul de administrare pentru anul 2012. Planul de administrare aprobat prin Hotărârea AGA nr. 9/11.12.2012 vizează însă perioada 2013-2016, astfel încât aprobarea bonusului s-a efectuat fără temei legal”.

Inechităţile salariale au dus, de altfel, la cheltuieli suplimentare pentru litigiile de muncă. „Potrivit datelor transmise de Direcţia financiară din cadrul TAROM, la finele exerciţiului financiar 2015, Compania a înregistrat cheltuieli cu provizioanele pentru litigii de muncă în cuantum de 34.988 mii lei, majorând substanţial pierderea înregistrată de societate.

Din situaţia prezentată rezultă faptul că sumele provizionate sunt aferente numai dosarelor nefinalizate, pentru care instanţele de fond au emis deja soluţii nefavorabile Companiei”, se arată în raportul Curţii de Conturi.

Curtea arată că introducerea managementului privat la nivelul TAROM nu a dus în totalitate la implementarea corectă a mecanismelor de bună guvernare, la asigurarea profesionalismului şi responsabilităţii deciziei manageriale, dar nici reprezentanţii statului.   „Reprezentanţii statului în AGA TAROM par a nu fi conştientizat suficient importanţa modului de stabilire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă prevăzute în contractele de mandat încheiate în temeiul OUG nr. 109/2011 în ceea ce priveşte monitorizarea eficientă a evoluţiei performanţei economice a societăţii.

Conducerea TAROM nu a realizat demersurile necesare pentru includerea în contractele de mandat ale membrilor CA a unor obiective şi criterii de performanţă cuantificabile, măsurabile şi cu termen de realizare, astfel încât monitorizarea acestora de către AGA să fie facilă şi să conducă la atingerea obiectivelor de performanţă ale TAROM”, arată Curtea de Conturi.

Curtea de Conturi precizează că, în perioada auditată, nu s-a îmbunătăţit gradul de satisfacţie a clienţilor şi nu au fost luate măsuri suficiente şi adecvate pentru stimularea celor mai eficiente canale de distribuţie a produselor TAROM.

„Neregularităţile de zbor au generat plata de despăgubiri către clienţii TAROM în cuantum total de 3.790 mii lei în perioada 2012-2016, cu impact negativ asupra bugetului şi imaginii Companiei”, se arată în raport, concluzia generală a Curţii de Conturi fiind că „TAROM nu şi-a asumat şi îndeplinit în mod real, economic, eficient şi eficace obiectivele, atribuţiile şi responsabilităţile stabilite legal, referitoare la activitatea de transport aerian”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here