Câștigul mediul nominal net a rămas la 2.078 lei

0
3275
bani
Salariul mediu nominal net s-a situat în iulie la 2.078 lei, înregistrând aceeaşi valoare ca şi luna precedentă, în timp ce câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2.875 lei, cu numai un leu mai mare decât în iunie 2016, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), de 5.487 lei, iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.296 de lei).
Prime ocazionale
Potrivit sursei citate, în iulie, creşterile câştigului salarial mediu net din sectorul economic s-au datorat acordării de prime ocazionale (inclusiv premii trimestriale, anuale, de vacanţă ori pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv tichete de masă sau tichete cadou), dar şi realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari. În plus, indicele câştigului salarial real a fost de 100,2% pentru luna iulie 2016 faţă de luna precedentă.
Cele mai semnificative creșteri
Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport (+14%), în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (+13,5%), în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), activităţi de servicii anexe extracţiei, industria metalurgică, fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semi-remorcilor (între 4% şi 9%), respectiv în în hoteluri şi restaurante, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei, prepararea şi vopsirea blănurilor), transporturi terestre şi transporturi prin conducte, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, alte activităţi de servicii (între 2% şi 4%). Pe de altă parte, cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au consemnat după cum urmează: cu 10,9% în extracţia minereurilor metalifere; între 7% şi 9,5% în fabricarea băuturilor, activităţi de editare, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură); între 3,5% şi 6,5% în fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, transporturi pe apă, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, tranzacţii imobiliare, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice.
Scăderi în sectorul bugetar
Nu în ultimul rând, în sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (-3%) ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare, respectiv în sănătate şi asistenţă socială (-0,3%) și în administrația piblică.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here