Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare va împrumuta Statul cu 60 milioane de euro pentru ca Ministerul Justiţiei să implementeze un proiect care să îmbunătăţească funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a ONRC şi a activităţii parchetelor

0
1434
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Într-un proiect de lege publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) se arată ca acordul de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru sprijinirea Proiectului de îmbunătăţire a serviciilor judiciare a fost semnat la Bucureşti în luna februarie a acestui an.

„Costul total al Proiectului este de 65 milioane euro, din care suma de 60 milioane euro va fi acoperită prin împrumut, iar diferenţa, respectiv echivalentul a 5 milioane euro, reprezintă contribuţia părţii române. Proiectul este estimat a se implementa pe o perioadă de 6 ani, iar data limită de tragere a sumelor împrumutului este 31 decembrie 2023, ceea ce va permite distribuirea corespunzătoare a costului proiectului pe perioada de implementare, prin încadrarea cheltuielilor aferente acestuia în creditele bugetare şi de angajament aprobate în acest scop prin legea bugetului de stat pentru fiecare an de implementare în parte, în cadrul bugetului Ministerului Justiţiei”, se arată în document.

Potrivit acestuia, Ministerul Justiţiei este desemnat agenţie de implementare a Proiectului şi, în această calitate, va realiza Proiectul prin Direcţia de Implementare a Proiectelor Finanţate din Împrumuturi Externe (cu rol de unitate de management a proiectului), existentă în cadrul instituţiei, care dispune de experienţa necesară în ceea ce priveşte implementarea unui astfel de proiect şi aplicarea procedurilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

„În calitate de agenţie de implementare, Ministerului Justiţiei i se va delega întreaga autoritate şi responsabilitate privind implementarea proiectului şi utilizarea sumelor alocate acestuia. Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Justiţiei vor încheia un Acord Subsidiar prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în ceea ce priveşte aducerea la îndeplinire a prevederilor acordului de împrumut şi realizarea proiectului. Pentru atingerea obiectivelor proiectului şi îndeplinirea indicatorilor de rezultat stabiliţi, Ministerul Justiţiei va colabora şi cu alte entităţi cu atribuţii în domeniu, după caz”, menţionează sursa citată.

BIRD face parte din Grupul Băncii Mondiale.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here