Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) l-a amendat, cu 18.000 de lei, pe Alexander Adamescu, preşedinte al Companiei Hoteliere Intercontinental România, pe motiv că nu a completat convocatorul Adunării Generale

0
1736

Amenda s-a aplicat la finalul lunii septembrie, dupa ce A.Adamescu refuzase completarea convocatorului Adunarii Generale, la solicitarea acţionarilor One United Properties şi Cătălin Voloşeniuc, şi nu a dispus un audit suplimentar, la cererea acţionarilor.

Cătălin Voloşeniuc, compania One United Properties şi “Astra” deţin cumulat 27,47% din capitalul social al Lido SA. Conform ASF, cei doi acţionari, au solicitat, la data de 2 mai 2017, completarea ordinii de zi a AGOA din data de 22/23.05.2017.

Anterior, One United Properties şi Societatea de Asigurare-Reasigurare Astra au sesizat autoritatea pieţei de capital cu privire la refuzul Consiliului de administraţie al emitentului de a convoca adunarea generală ordinară a acţionarilor la cererea formulată de aceştia.

ASF precizează că, potrivit legii, consiliul de administraţie sau directoratul, unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.

ASF subliniază obligaţia legală a consiliului de administraţie/directoratului de a convoca de îndată adunarea generală, la cererea acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel şi dacă cererea cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţiile adunării.

Însă, pe ordinea de zi a AGOA convocată pentru data de 22/23.05.2017 nu au fost incluse toate rezoluţiile propuse de acţionarii minoritari cu respectarea prevederilor legale incidente.

“Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 21387/29.05.2017 societatea Compania Hotelieră Intercontinental România SA a informat autoritatea că a formulat şi transmis un răspuns acţionarilor minoritari One United Properties şi domnul Voloşeniuc Cătălin, în conformitate cu adresa nr. 4127/12.05.2017, conform căruia: «având în vedere că, în speţă, data de referinţă stabilită în mod legal de către Compania Hotelieră Intercontinental România SA este data de 03.05.2017 iar solicitarea dumneavoastră conform adresei datează din data de 2 mai 2017 apreciem că publicarea unei noi ordini de zi în aceste condiţii nu ar fi putut fi realizată decât ulterior datei de referinţă, ceea ce ar contraveni dispoziţiilor articolului 7 alineatul 4 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Pe cale de consecinţă, apreciem că nu putem da curs solicitării dumneavoastră, de completare a ordinii de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare»”, se arată în decizia ASF.

În opinia Autorităţii, argumentul invocat, referitor la motivele neducerii la îndeplinire a obligaţiei de a completa ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor convocată pentru data de 22/23.05.2017, nu se susţine întrucât, prin propria culpă, organul de administrare a stabilit o dată de referinţă care punea acţionarii în imposibilitate de a beneficia de acest drept legal, deşi a fost exercitat în interiorul termenului stabilit în cuprinsul convocatorului, cu respectarea prevederilor legale incidente.

ASF arată că, prin conduita preşedintelui CA, în mod abuziv şi fără existenţa unui temei legal, au fost lipsite de efecte cererile formulate de acţionarii societăţii având o deţinere de peste 5% din capitalul social, în vederea dezbaterii şi adoptării în cadrul AGOA a punctelor solicitate de aceştia, a căror aprobare intră în atribuţiile acestei adunări generale ordinare a acţionarilor.

De asemenea, Autoritatea aminteşte că prin Decizia nr. 1515/28.07.2016 s-a dispus în sarcina Consiliului de administraţie al Companiei Hoteliere Intercontinental România SA obligaţia de a întreprinde, în regim de urgenţă, toate demersurile necesare în vederea întocmirii unui raport de audit suplimentar în conformitate cu art. 259 alin. (1) lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital.

În plus, One United Properties, Societatea de Asigurare – Reasigurare Astra şi Cătălin Voloşeniuc, în calitate de acţionari minoritari ai Companiei Hoteliere Intercontinental România SA, cu o deţinere cumulată de 27,48% din capitalul social, au solicitat prin adresa înregistrată la societate cu nr. 4012/14.11.2016 întocmirea unui raport de audit suplimentar la Raportul de Audit financiar pentru anul 2015 şi 2014 conform art. 259 din Legea nr. 297/2004.

“Până la data prezentei, societatea Compania Hotelieră Intercontinental România SA nu a dat curs întocmirii unui raport de audit suplimentar solicitat de acţionarii minoritari”, notează ASF, care consideră că Bogdan Alexander Adamescu nu a întreprins demersurile necesare punerii în aplicare a celor dispuse prin Decizia ASF nr. 1515/28.07.2016, care ţineau efectiv de calitatea sa de preşedinte al Consiliului de administraţie al Companiei Hoteliere Intercontinental România SA, respectiv nu a întreprins de¬mersurile ne¬cesare în vederea întocmirii unui raport de audit suplimentar.

Printr-o altă decizie, ASF a obligat Consiliul de administraţie al Intercontinental să dea curs solicitării acţionarilor minoritari, respectiv să dis¬pună măsurile necesare în vederea întocmirii rapoartelor de audit suplimentare solicitate de acţionarii societăţii.

Alexander Adamescu, dar şi tatăl său Dan Adamescu (decedat la începutul anului) au fost amendaţi de ASF şi în 2016 pentru că nu au adus la îndeplinire o decizie anterioară a ASF, care îi obliga să ia măsurile pentru întocmirea unui raport de audit suplimentar, care fusese solicitat de Cătălin Voloşeniuc şi compania One United Properties.

După ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat definitiv pe omul de afaceri Dan Adamescu la 4 ani şi 4 luni închisoare cu executare, într-un dosar de corupţie privind soluţii favorabile în dosare de insolvenţă, Cătălin Voloşeniuc a propus în 2016 ca acţionarii Intercontinental să constate încetarea mandatului lui Dan Adamenscu, conform deciziei penale a Înaltei Curţi. Presa l-a alăturat pe Cătălin Voloşeniuc grupului de la Monaco, un grup de interese format din politicieni şi oameni de afaceri celebri.

Compania Hotelieră Intercontinental este controlată de The Nova Group Investments (a familiei Adamescu), cu o deţinere de 15,7%, Astra, cu 16,32%, Lido SA, cu 11,89%, şi Mountbay Limited, cu 32,9%, One United Properties, cu 8,2%.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here