Anul trecut, o gospodărie a folosit pentru investiţii, în medie, doar 10,4 lei, suma reprezentând doar 0,5% din cheltuielile totale

0
1318
impozit-gospodarii

Veniturile totale medii lunare au reprezentat în prima parte a anului 2017, în termeni nominali, 3250 lei pe gospodărie şi 1233 lei pe persoană. Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în trimestrul I 2017, aproximativ de 2761 lei lunar pe gospodărie şi au reprezentat 85,0% din nivelul veniturilor totale.

Veniturile băneşti au fost, în medie, de 2849 lei lunar pe gospodărie, iar veniturile în natură de 401 lei lunar. Cea mai importantă sursă de venituri a fost reprezentată de salariile şi celelalte venituri asociate lor ( 59,7% din veniturile totale ale gospodăriilor). La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale, veniturile din agricultură, veniturile din activităţi neagricole independente şi cele din vânzări active din patrimoniul gospodăriei.

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de populaţie sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpararea sau construcţia de locuinţe, cumpararea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpararea de acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,5%).

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, în trimestrul I 2017, în medie, 35,0% din consumul gospodăriilor.

O gospodărie a folosit pentru investiţii doar 10,4 lei, în medie, anul trecut, suma reprezentând doar 0,5% din cheltuielile totale, se arată într-o publicaţie a Institutului Naţional de Statistică (INS).

„Cheltuielile pentru investiţii au fost şi în anul 2016 foarte mici, reprezentând numai 0,5% din cheltuielile totale, în uşoară scădere faţă de anul anterior (cu 0,2 puncte procentuale). Este un semnal şi în anul 2016, cu privire la capacitatea extrem de scăzută a gospodăriilor de a economisi. Necesitatea acoperirii prioritare a cheltuielilor impuse de producţia în gospodărie, a plăţii impozitelor şi contribuţiilor de asigurări sociale şi a satisfacerii nevoilor de bază de consum lasă prea puţine resurse pentru investiţii”, se arată în document.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here