Anul trecut, doar jumătate din companiile de stat au înregistrat profit, în sumă de 6,7 miliarde de lei, însă datoriile tuturor întreprinderilor de stat se ridică la 21,4 miliarde de lei

0
1024
companiile-multinationale

Raportul privind activitatea pe 2016 a întreprinderilor publice, prezentat Guvernului, arată că în România există un număr total de 1.668 întreprinderi publice. Din acestea, 287 sunt întreprinderi publice de stat aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul autorităţilor publice tutelare centrale, din care: 223 active (aflate în stare de funcţionare) şi 64 întreprinderi inactive (aflate în stare de insolvenţă, faliment, lichidare, dizolvare). Totodată, 1.381 sunt întreprinderi publice de stat aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul autorităţilor publice tutelare locale, din care: 1.186 active şi 195 inactive.

În anul 2016 participaţiile deţinute direct/indirect de stat la cele 287 întreprinderi publice de stat au fost în valoare de 28,591 miliarde lei. În cadrul întreprinderilor publice şi-au desfăşurat activitatea un număr de 195.817 persoane.

Întreprinderile publice de stat active au înregistrat anul trecut venituri totale în sumă de 44,167 miliarde lei, din care subvenţii de la bugetul de stat în sumă de 5,717 miliarde lei. Cheltuielile totale au fost în sumă de 38,910 miliarde lei, ceea ce a dus la un rezultat brut în sumă totală de 5,257 miliarde lei. Profitul brut al acestor companii a fost în sumă de 6,753 miliarde lei, înregistrat de un număr de numai 143 întreprinderi publice de stat, respective jumătate.

Pierderea brută a fost în sumă de 1,496 miliarde lei, fiind înregistrată de un număr de 58 întreprinderi publice de stat. Dividendele/vărsămintele din profitul aferent anului 2016 repartizate la bugetul de stat au fost în sumă de 3,080 miliarde lei. Mai mult, datoriile totale s-au ridicat la 21,448 miliarde lei, din care plăţi restante în sumă de 3,497 miliarde lei.

În anul 2016, comparativ cu 2015, s-a constatat o scădere a veniturilor totale cu suma de 2,124 miliarde lei, a cheltuielilor totale cu suma de 4,858 miliarde lei şi o creştere a rezultatului brut cu suma de 2,733 miliarde lei.

Raportul include recomandări pentru îmbunătăţirea activităţii întreprinderilor publice de stat, între care:

*continuarea procesului de diminuare a participaţiilor statului la nivelul întreprinderilor publice prin privatizări,

*restructurări şi vânzări de active,

*accelerarea procedurilor de insolvenţă şi faliment în întreprinderile publice inactive,

*recrutarea de consultanţi specializaţi în restructurare pentru întreprinderile  publice care sunt viabile, dar sub-performante,

*consolidarea întreprinderilor mici prin unirea acestora în entităţi mai mari şi mai viabile,

*realizarea de programe concrete pentru reducerea plăţilor restante ale întreprinderilor publice,

*intensificarea activităţilor de recrutare a administratorilor sau directorilor conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

În anul 2016 participaţiile deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la cele 1381 de întreprinderi publice locale au fost de 3,480 miliarde lei. În cadrul întreprinderilor publice locale şi-au desfăşurat activitatea un număr de 106.799 persoane.

Principalii indicatori economico-financiari realizaţi de întreprinderile publice locale active sunt:

*veniturile totale în sumă de 8,917 miliarde lei, din care subvenţii de la bugetul local în sumă de 2,548 miliarde lei;

*cheltuieli totale în sumă de 8,455 miliarde lei;

*rezultatul brut în sumă totală de 0,462 miliarde lei, obţinut astfel: profit brut în sumă de 0,628 miliarde lei înregistrat de un număr de 639 întreprinderi publice locale pierdere brută în sumă de 0,166 miliarde lei înregistrată de un număr de 362 întreprinderi publice locale,

*datoriile totale în sumă de 6,264 miliarde lei din care plăţi restante în sumă de 1,145 miliarde lei.

În anul 2016, comparativ cu 2015, s-a înregistrat o creştere a veniturilor totale cu suma de 0,676 miliarde lei, a cheltuielilor totale cu suma de 0,778 miliarde lei şi o scădere a rezultatului brut cu suma de 0,102 miliarde lei.

Din cele 1.186 întreprinderi publice locale active monitorizate, pentru un număr de 1.127 sunt aplicate prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here