ANAF propune spre dezbatere publică proiectul de ordin al preşedintelui ANAF privind informaţiile conţinute de registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora

0
1415
Se ANULEAZĂ taxele și impozitele daca platforma ANAF nu functioneaza

„Soluţia identificată a fost elaborată în urma consultărilor purtate cu factorii interesaţi/decidenţi, inclusiv cu asociaţiile profesionale reprezentative din domeniul caselor de marcat. Conceptul registrului creează premisele respectării cerinţei stipulate la art. 3.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale”, precizează ANAF, într-un comunicat dat joi publicităţii.

Totodată, spune ANAF, constituie fundamentul unei evidenţe la nivel naţional a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, care va permite: identificarea unică a fiecărui aparat de marcat electronic fiscal, prin atribuirea aleatorie a unui număr format din 10 cifre, căruia i se asociază istoricul aparatului de marcat electronic fiscal şi care nu poate fi anulat/şters/realocat; identificarea operatorului care funcţionează legal şi livrează bunuri cu amănuntul şi/sau prestează servicii direct către populaţie; colectarea de informaţii despre starea de funcţionare a aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau a locului unde este amplasat/depozitat; reducerea semnificativă a posibilităţilor de a utiliza un aparat de marcat electronic nefiscalizat şi, în consecinţă, va limita potenţialul de subdeclarare/nedeclarare a veniturilor; corelarea informaţiilor fiscale şi a celor legate de utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea efectuării de analize relevante care să vizeze conformarea operatorilor economici, dar şi prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale; diminuarea numărului de controale fiscale la contribuabilii oneşti prin valorificarea rezultatele analizelor şi securizarea procedurii, ca urmare a autentificării cu certificat digital în vederea transmiterii informaţiilor.

Proiectul de ordin al preşedintelui ANAF urmăreşte: combaterea riscurilor de neconformare fiscală, simplificarea procedurilor şi sporirea competitivităţii fiscale a mediului de afaceri, creşterea calităţii serviciilor oferite contribuabililor şi dezvoltarea canalelor informatice de interacţiune cu contribuabilii.

„De asemenea, proiectul de ordin privind informaţiile conţinute de registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate pe teritoriul României, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora, contribuie semnificativ la reducerea birocraţiei şi optimizarea resurselor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală printr-o comunicare electronică a informaţiilor din registrul naţional de evidenţă, prin simplificarea procedurilor administrative de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale; prin identificarea şi utilizarea informaţiilor necesare bunei funcţionări a Registrului inclusiv din bazele de date proprii ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (de tipul: ‘stare operator economic’) sau, după caz, de la terţi (de tipul: ‘număr şi dată emitere autorizaţie de distribuţie’ – informaţie ce va fi colectată de la Ministerul Finanţelor Publice ş.a.m.d.) şi, nu în ultimul rând, prin degrevarea de sarcini a utilizatorilor finali în privinţa procedurii de declarare şi înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale”, se mai menţionează în comunicat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here