Alexandru Petrescu, Directorul General al FNGCIMM, a fost ales membru în Consiliul de Administrație al Asociației Europene a Instituțiilor de Garantare – AECM

0
1388

În cadrul Adunării Generale a Asociației Europene a Instituțiilor de Garantare – AECM, care a avut loc în perioada 14 – 15 iunie 2018 la Varșovia, directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – FNGCIMM, domnul Alexandru Petrescu, a fost ales membru în Consiliul de Administrație al forului european de reprezentare a fondurilor de garantare.

Poziția câștigată în urma competiției la care au participat 12 candidați provenind din țări diferite, reprezintă atât o recunoaștere a importanței rolului pe care FNGCIMM îl poate avea în cadrul AECM, cât și o apreciere a activităţii instituției din ultimul an, perioadă în care un număr de peste 6.200 de IMM-uri au beneficiat de creditare bancară garantată de către Fond, valoarea garanțiilor acordate depășind 1,22 miliarde lei, pentru credite de peste 1,72 miliarde lei.

Cu prilejul alegerii sale în conducerea AECM, domnul Alexandru Petrescu a declarat:
“Alegerea în această poziție reprezintă atât o onoare cât și o provocare profesională, oferindu-ne posibilitatea de a contribui la elaborarea politicilor europene dedicate susținerii IMM-urilor și la implementarea într-un mod eficient a instrumentelor și programelor de finanțare dedicate acestui segment (instrumente de creditare și garantare). Acest obiectiv va fi atins prin simplificarea, flexibilizarea și digitalizarea procedurilor de accesare, pentru a asigura o infrastructură de suport pragmatic și sustenabil pentru IMM-urile românești.

Nu în ultimul rând doresc să mulțumesc colegilor mei, alături de care îmi desfăsor activitatea în cadrul FNGCIMM și fără a căror contribuție Fondul nu își poate regăsi îndeplinirea misiunii sale instituționale, precum și Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR), Fondului Român de Contragarantare (FRC) și celorlalte fonduri și instituții financiare ce activează in sectorul românesc de profil, pentru susținerea unei candidaturi unice la nivel național. “

Instituțiile de garantare sunt intermediari specializați ce asigură cea mai eficientă utilizare a fondurilor publice alocate în raport cu finanțarea obținută de întreprinderile mici și mijlocii. Prin utilizarea schemelor de contragarantare UE se valorifică optim capacitatea instituțiilor locale specializate de a implementa noi programe, printr-o adaptare flexibilă a instrumentelor standard la condițiile pieței bancare și la caracteristicile mediului antreprenorial din fiecare piață.

Despre AECM:

Înfiinţată în anul 1992, Asociaţia Europeană a Institutiilor de Garantare – AECM este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, cu sediul la Bruxelles, la care au aderat fonduri de garantare mutuale, private, publice și bănci de dezvoltare cu departamente de garantare, toate organizațiile având misiunea comună de a susține accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii precum și pentru alte categorii de beneficiari.
Asociatia are ca obiectiv promovarea pe plan european și internațional a rolului economic al schemelor de garantare a creditelor pentru IMM-uri, schimbul de experienţă şi de bune practici între instituţiile membre şi reprezentarea intereselor membrilor săi în fața instituțiilor europene (Comisia Europeană, Parlamentul și Consiliul European) precum și în fața organismelor internaționale cum ar fi Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Mondială, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
Problematica de interes pentru AECM o reprezintă reglementările privind ajutorul de stat – relevante pentru schemele de garantare în cadrul pieței interne, politicile în domeniul IMM-urilor, politica agricolă, programele europene de sprijin și cerințele prudențiale si, in acest scop, AECM a înființat Grupuri de Lucru tematice și organizează anual seminarii, sesiuni de formare operațională (OTS), precum și evenimente pe teme specific.
La începutul anului 2018 AECM număra 42 de membri care provin din 22 de state membre ale UE, Rusia, Turcia, Serbia, Bosnia și Herțegovina.
La 31.12.2017, instituțiile de garantare membre ale AECM aveau în gestiune un portofoliu cumulat de 3,1 milioane garanții în valoare de peste 125 miliarde euro, din care garanții noi în valoare de peste 74 miliarde euro, pentru aproape 3 milioane de IMM-uri (din care peste 700.000 sprijinite în anul 2017).

Despre FNGCIMM :

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.
Garanţia FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80%.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here