Agenţia Naţională de Administrare Fiscală „ordonă” majorarea unei penalităţi cu 100%

0
1793
anaf

ANAF a emis recent o reglementare care face diferenţierea între contribuabilii cu un comportament corect, de bună-credinţă şi cei care acţionează cu rea-credinţă (îşi diminuează obligaţiile fiscale depunând declaraţii incorecte sau nu declară obligaţiile fiscale).

Ordinul nr. 967/2017 , emis recent de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), modifică şapte dintre formularele utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, inclusiv titlul executoriu.

Potrivit art. 181 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul datorează, din 2016, o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here