Agenția Națională de Administrare Fiscală le va acorda sau retrage firmelor codul de TVA dacă acestea vor avea risc fiscal ridicat

0
1095

Într-un nou proiect de ordin emis de ANAF, se arată că riscul fiscal va fi evaluat conform unor seturi de criterii și proceduri.

Noul Proiect de ordin pentru stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de TVA ar urma să aborge destul de proaspătul Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 605/2017 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, care fusese publicat în Monitorul oficial pe 1 februarie 2017.

Noul ordin , care este în stadiul de proiect , prevede că organul fiscal nu va înregistra în scopuri de TVA, respectiv va anula înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care persoanele impozabile prezintă risc fiscal ridicat.

„Procedura de evaluare a riscului fiscal are caracter preventiv în scopul identificării persoanelor impozabile care urmăresc utilizarea abuzivă sau frauduloasă a înregistrării în scopuri de TVA și reprezintă o componentă a analizei de risc care este desfășurata la nivelul organului fiscal” – susține ANAF, în fundamentarea proiectului său de ordin.

Potrivit ANAF, analiza de risc pune accent pe comportamentul fiscal al persoanelor impozabile și are la baza o serie de criterii de risc care privesc, făra a se limita la:

 1. gradul de conformare la declarare și plată a persoanei impozabile,
 2. existența sediului social sau a sediilor secundare unde se desfășoara activitatea economică pentru care a obținut autorizația de funcționare,
 3. existența personalului angajat,
 4. insolvența/ falimentul,
 5. inactivitatea fiscală,
 6. neconcordanțele înregistrate între livrările și achizițiile de bunuri declarate de persoanele impozabile analizate și partenerii acestora etc.

Înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată și valuarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată se efectuează de către compartimentul cu atribuții în evaluarea riscului fiscal, din cadrul organului fiscal competent, respectiv structurile de informații fiscale de la nivel județean/regional.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidența căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite și taxe.

Firmele cărora le-a fost refuzat codul de TVA pot formula contestație la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării.

La acordarea la cerere a codului de TVA, sunt prevăzute 15 criterii de risc, iar fiecare are sub-criterii:

 1. Sediul
 2. Insolevență / Faliment (în cazul altor firme ale asociaților, administratorilor)
 3. Inactivitate fiscală
 4. Inactivitate temporară la Registrul Comerțului
 5. Respingerea / anularea înregistrării în scopuri de TVA (în cazul altor firme ale asociaților, administratorilor)
 6. Obligații fiscale restante,
 7. Contravenții,
 8. Infracțiuni,
 9. Venituri,
 10. Rezidență fiscală,
 11. Cont bancar,
 12. Activitatea desfășurată,
 13. Terți,
 14. Servicii constabile,
 15. Salariați.

Pentru firmele care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA pentru care procedura de evaluare a intenției și capacității de a desfașura activități economice în sfera de aplicare a TVA nu a fost finalizată până la data intrării în vigoare a noului ordin, este aplicabilă procedura în vigoare la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA – mai prevede priectul.

O firmă se poate alege cu anularea codului de TVA de către organul fiscal de care aparține, dacă prezintă risc fiscal ridicat.
Firmele sunt selectate pentru verificări periodic, în mod automat, prin intermediul aplicației informatice dezvoltată la nivel central.

Proiecul prevede număr de 5 criterii de bază la anularea Codului de TVA. Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal au alocat un punctaj negativ. Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor aferente fiecărui criteriu de risc la care se adaugă 100 de puncte. O firmă va fi considerată ca prezentând risc fiscal ridicat dacă obține mai puțin de 51 de puncte la evaluare.
Împotriva deciziei privind anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA se poate formula contestație la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării.

Cele 5 criterii de bază sunt:

 1. Sediu,
 2. Salariați,
 3. Servicii contabile,
 4. Neconcordanțe,
 5. Rezidență fiscală (a administratorului).

Pentru firmele înregistrate în scopuri de TVA care fac obiectul anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA pentru care procedura de evaluare nu a fost finalizată, este aplicabilă procedura de evaluare anterioară intrării în vigoare a noului ordin, respectiv procedura de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA – mai prvede proiectul de ordin.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here