Administraţia Fondului pentru Mediu are prevăzute, în 2018, venituri în scădere cu 27,8% faţă de anul precedent

0
1166

La capitolul programelor de mediu, „Rabla” ramane in prim plan, cu o alocare din credite bugetare de 150 de milioane de lei, respectiv de 133 milioane lei pe baza creditelor de angajament, ceea ce inseamna o scadere cu peste 30% fata de 2017.

La editia din anul anterior a Programului “Rabla”, suma totala alocata de autoritati (inclusiv suplimentarea de vouchere) s-a ridicat la 205 milioane de lei, ceea ce echivaleaza, astfel, cu o scadere cu 36,66% a bugetului prevazut pentru 2018.

Potrivit Notei de fundamentare a proiectului de Hotarare de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), postat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Mediului, veniturile AFM pentru 2018 sunt estimate la 406,242 milioane lei, cu 27,8% mai mici in comparatie cu cele inregistrate in anul precedent, cand s-au situat la valoarea de 562,519 milioane lei.

Din totalul veniturilor estimate in acest an, suma de 400,992 milioane de lei reprezinta venituri fiscale (alte impozite si taxe fiscale), iar 5,250 milioane de lei venituri nefiscale (dobanzi la depozitele constituite din excedentul anilor precedenti).

In marja bugetului de venituri si cheltuieli al AFM si Fondului pentru mediu, alocarea financiara trebuie sa asigure functionarea institutiei si realizarea activitatii acesteia pentru un numar de 258 de posturi (inclusiv demnitarii), respectiv sustinerii si realizarii proiectelor si programelor pentru protectia mediului si pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene in domeniul mediului si schimbarilor climatice prin incasarea veniturilor reprezentand contributii si taxe la bugetul Fondului pentru mediu si finantarea proiectelor si programelor pentru protectia mediului.

La capitolul cheltuieli, pentru anul 2018 s-a estimat o valoare totala a acestora astfel: credite de angajament – ]n cuantum de 433,048 milioane de lei, respectiv credite bugetare de 560,351 milioane lei.

In acelasi context, din cheltuielile totale preconizate, 31,358 milioane lei sunt destinate cheltuielilor de personal (fata de 21,9 milioane lei, in 2017), iar 7,861 milioane de lei la capitolul “Bunuri si servicii” (fata de 4,5 milioane lei, anul anterior), in timp ce 519,852 milioane lei reprezinta credite bugetare, ca sume alocate proiectelor si programelor pentru protectia mediului, iar 392,852 milioane lei din credite de angajament. De asemenea, in bugetul AFM pentru anul acesta se regasesc 41 de milioane de lei la ‘Proiecte cu finantarea din FEN postaderare’, Mecanismul financiar SEE, respectiv 1,239 milioane lei la cheltuieli de capital.

In ceea ce priveste continuarea programelor de mediu, actul normativ prevede alocari bugetare pentru: gestionarea deseurilor (credite de angajament – 76,745 milioane lei, credite bugetare – 10,995 milioane lei), protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare (doar credite bugetare in valoare de 175 milioane lei), impadurirea terenurilor degradate, reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor (credite de angajament: 200.000 de lei; credite bugetare – 20 milioane lei), cresterea productiei de energie din surse regenerabile (credite de angajament – 5,657 milioane lei; credite bugetare – 5,657 milioane lei), efectuarea de monitorizari, studii si cercetari in domeniul protectiei mediului si schimbarilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internationale, directive europene sau alte reglementari nationale sau internationale, precum si cercetare-dezvoltare in domeniul schimbarilor climatice (credite de angajament – 26,950 milioane lei; credite bugetare – 10 milioane lei), instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, cunoscut ca Programul “Casa Verde” (credite de angajament – 300.000 lei; credite bugetare – 35 milioane lei), Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitatile din mediul urban (credite bugetare de 200.000 lei), respectiv Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national (“Rabla”) – credite de angajament de 133 milioane de lei si credite bugetare de 150 milioane lei.

Pe de alta parte, pentru inchiderea iazurilor de decantare din sectorul minier nu sunt prevazute nici credite bugetare, nici credite de angajament pentru anul 2018.

In plus, in acest an se estimeaza necesitatea asigurarii, din excedentul anilor precedenti, a sumei de 845,891 milioane necesara restituirii taxei auto.

“Aceasta suma se va restitui din excedentul Fondului pentru mediu incasat din taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule”, se spune in Nota de fundamentare.

Documentul citat ce insoteste proiectul de HG arata ca, pentru anul 2017, valoarea totala a veniturilor incasate la Fondul pentru mediu, la 31 decembrie, a fost de 573,040 milioane lei, din care: 562,925 milioane lei venituri fiscale (timbru de mediu si alte impozite si taxe fiscale) si 10,115 milioane lei venituri nefiscale (7,180 milioane lei dobanzi la depozitele constituite din excedentul anilor precedent, respectiv 2,935 milioane lei ca “Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta”).

Proiectul de HG va fi in dezbatere publica pana la data de 4 februarie 2018, iar cei interesati pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termenul-limita la Ministerul Mediului – Administratia Fondului pentru Mediu.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here