“Achiziţia Sistemului Informatic Integrat” pentru Regia Autonomă Romatsa… Încă un eşec răsunător pe bani publici despre care nimeni nu vorbeşte. Mai mult, eşecul are nevoie urgentă de servicii de mentenanţă, mai scumpe decat sistemul propriu-zis

3
5954

Iată că avem parte de o nouă surpriză, pe piaţa de IT din România… Romatsa a iniţiat o nouă licitaţie în valoare de 19.500.000 lei, pentru achiziţia de servicii de mentenanţă, pentru un sistem informatic a cărui implementare nu a fost finalizată, prin urmare, nu funcţionează. Mai mult decât atât, valoarea serviciile de mentenanţă depăşeşte cu mult valoarea sistemului propriu-zis…

La această nouă şi bănoasă licitaţie găsim un singur participant, asocierea formată din: LOGIKA IT SOLUTIONS SRL în calitate de leader, condusă de fiica unui general SRI, Software Imagination & Vision, fostul SIVECO rebraduit, condus din umbră de celebra Irina Socol, cu Oracle subcontractant şi Flame Data Technologies cu Gama Computers, subcontractant, Ion Grusea, administratorul ultimei companii care are un singur consultant Oracle prezent în toate subcontractarile pe zona de HR/PY.

Fiecare dintre aceste companii au avut o parte dintre certificările cerute prin Caietul de Sarcini iar Oracle a adăugat experienţa similară şi restul certificărilor. În contractul iniţial au participat sub formă de subcontractanți, o parte dintre aceste companii: LOGIKA IT SOLUTIONS SRL, Siveco-Software Imagination & Vision, Oracle Consulting şi Gama Computers. Coordonaţi, la început, de Novensys, după intrarea în faliment a acesteia au continuat să lucreze din inerţie, toată construcţia fiind realizată de Irina Socol, prin interpuşi şi de locotenenţii lui Sorin Mândruțescu.

Oricum, în proiect a fost implicată şi direcţia de Consultanţă a companiei Oracle condusă de unul dintre foşti locotenenţi ai lui Gabriel Marin, fost la Omnilogic, cel care a şifonat mulţi bani din proiectul implementat la Ministerul Justiţiei în tandem cu Intrarom. Este important de precizat faptul că soţia acestuia era la vremea desfăşurării proiectului de “Reformă a Sistemului Judiciar”, secretar de stat în Ministerul Justiţiei.

Să ne reamintim despre ce sistem este vorba şi toată telenovela aducătoare de profituri uriaşe creată în jurul acestuia, la vremea respectivă…

În scopul eficientizării proceselor interne, Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – RA Romatsa a demarat în anul 2008 procesul de achiziţie a unui sistem informatic integrat, pe care l-a denumit “Aplicaţii de e-management pentru reţeaua intranet a RA Romatsa”. Prin implementarea acestuia, Regia îşi propunea să îmbunătăţească activitatea de management, utilizând instrumente moderne de procesare şi tranzacţionare a datelor şi documentelor. Se avea în vedere implementarea unor măsuri care urmau să asigure creşterea eficienţei activităţii zilnice şi utilizarea mai bună a resurselor tehnice, umane şi financiare, obiectivele urmărite, fiind: standardizarea şi optimizarea proceselor interne, controlul calităţii proceselor interne, planificarea activităţilor şi alocarea riguroasă a resurselor în strictă concordanţă cu volumul acestora, monitorizarea alocărilor, monitorizarea strictă a surselor de venit şi a costurilor şi monitorizarea criteriilor de performanţă pentru toate activităţile zilnice.

Pentru ca toate aceste obiective să fie atinse a fost nevoie de achiziţionarea şi instalarea unor aplicaţii software complexe, implementate pe o infrastructură informatică şi de comunicaţii dimensionată corespunzător cerințelor.

Câştigătorul licitaţiei avea obligaţia de a asigura următoarele produse şi servicii:

 • Servicii de analiză şi consultanţă pentru modelarea proceselor din cadrul regiei, organizarea fluxurilor de documente, personalizarea documentelor şi a modulelor;
 • Licenţe de produse software componente ale pachetului de aplicaţii de management al resurselor economice şi umane ale regiei, precum şi ale documentelor şi fluxurilor de lucru;
 • Servicii de instalare şi configurare ale modulelor sistemului integrat;
 • Servicii de instruire a utilizatorilor şi a administratorilor de aplicaţie şi sistem;
 • Garanţie de funcţionare minim 1 an de la data Procesului verbal de recepţie finală;
 • Mentenanţa aferentă licenţelor software şi suport tehnic pe perioada de minim 3 ani de la data expirării garanţiei de funcţionare a sistemului.

Sistemul urma să fie implementat pe arhitectura reţelei INTRANET ROMATSA şi corelat cu proiectul de securitate informatică prin utilizarea semnăturii electronice. Numărul total de utilizatori care urmau să folosească sistemul era de 400, din care 100 concurenţiali, distribuiţi pe subunităţi şi module. În plus se dorea ca implementarea sistemului să respecte substructurile organizatorice principale ale RA Romatsa, funcţiunile acestora şi procesele de management, de bază şi de suport.

Durata contractului s-a întins pe 24 de luni.

S-au solicitat, la vremea respectivă, prin fişa de date, cerinţe foarte stricte de calificare a ofertanţilor, restrângându-se mult aria de selecţie, astfel:

 • Soluţiile prezentate trebuiau să fie mature: să aibă referinţe de implementare inclusiv internaţionale (ca soluţie integrată) de cel puţin 3 ani vechime pe piaţă. Această vechime trebuia să fie dovedită prin documente care atestau acest lucru. În cazul in care documentele erau emise în altă limbă trebuia sa fie traduse (traducere autorizată) pentru conformitate, conform pct. 7, CLF2 din Caietul de sarcini.
 • Ofertantul trebuia să prezinte cel puţin o recomandare din partea unei organizaţii care a implementat aplicaţii ERP şi un document-management. Recomandarea putea să numească şi compania producătoare pentru care ofertantul era distribuitor autorizat în ROMÂNIA. Această calitate de distribuitor autorizat trebuia sa fie demonstrată cu documente în original conform pct. 7, CLF3 din Caietul de sarcini.
 • Ofertantul trebuia să demonstreze că a finalizat în ultimii 3 ani, cel puţin un contract având ca obiect implementarea unui sistem similar cu cel solicitat. Se considera ca fiind relevantă data finalizării contractului, dovada făcându-se prin documente care atestau recepţiile finale, acceptanţele finale, confirmările scrise sau Fişele de evaluare din partea clientului. Trebuiau sa fie menţionate persoanele de contact în vederea vizitării referinţelor respective, conform pct. 7, CLF4 din Caietul de sarcini.
 • Ofertantul trebuia să fie certificat ISO 9001:2000 cu termen de valabilitate în vigoare la data depunerii ofertei sau dacă avea alte certificări interne şi internaţionale de atestare a performanţei şi managementului calităţii implementat, acesta trebuia sa fie anexat ofertei, conform pct. 7, CLF5 din Caietul de sarcini.
 • Ofertantul trebuia să demonstreze că deţine resursele şi experienţa necesare pentru finalizarea acestui proiect (personal, proiecte relevante) astfel:

Ofertantul sistemului trebuia sa prezinte în cadrul ofertei planul de management al proiectului şi structura echipei de implementare, detaliind rolurile membrilor echipei şi experienţa acestora. Se considerau ca fiind cerinţe minime, din punct de vedere al resurselor umane, urmatoarele:

 • Project Manager – Minim 5 ani experienţă în informatică din care 3 ani în conducerea echipelor de implementare a proiectelor informatice integrate; experienţă în domeniul implementării proiectelor de sisteme informatice integrate de complexitatea proiectului.
 • Echipa de implementare – Ofertantul trebuia să dispună de următoarele resurse minime în cadrul organizaţiei – Minim 15 persoane, angajaţi ai ofertantului, cu minim 2 ani experienţă în tehnologiile care stau la baza soluţiei ofertate şi minim 1 an vechime în organizaţia ofertantului.

S-a cerut ca CV-urile tuturor persoanelor care vor face parte din echipa proiectului, sa fie validate de ofertant în calitate de angajator, conform pct. 7, CLF6 din Caietul de sarcini.

Trebuie să menţionăm faptul că dacă s-ar fi respectat toate aceste cerinţe, proiectul ar fost un real succes dar să vedem cum au decurs lucrurile, ulterior…

La prima licitaţie, în data de 18.09.2008, s-au prezentat si au depus oferte patru furnizori de sisteme informatice integrate.

 • SOFTWARE DEVELOPMENT & CONSULTINGS RL (pseudo Gabi Marin-Omnilogic) – SIVECO
 • IBM România
 • Romsoft SRL în asociere cu UTI Systems şi Deloitte Consultanţă SRL
 • Romsys

Preţurile ofertelor primite de către autoritatea contractantă au fost cuprinse între 6.703.550,41 lei (Romsoft) şi 9.386.789 lei (IBM). Cu toate că Regia obţinea în cadrul acestei licitaţii un preţ foarte bun, de la o asociere cu referinţe bune în piaţă de IT din România, a luat decizia anulării procedurii de achiziţie pe motiv că “toţi ofertanţii au prezentat oferte neconforme”, conf art. 201, alin 1, lit. b.

Contestaţiile formulate ulterior, de ofertanţi, nu au avut niciun rezultat, motiv pentru care RA Romatsa promitea, la acel moment, reluarea procedurii.

Având în vedere structura ROMATSA, sa dorit ca sistemul să aibă o arhitectură centralizată, cu o bază de date unică la sediul sau central. Furnizorul trebuia să asigure implementarea unui sistem informatic unitar, integrat, cu factor de disponibilitate de minimum 99,99%, verificat prin mai multe implementări şi care să poată fi întreţinut uşor, cu resurse minime. Această cerinţă, cu grad mare de incertitudine, era extrem de greu de demonstrat, în faza de ofertare. Eventual, numai la nivel declarativ se puteau face asemenea angajamente însă acest lucru oferea autorităţii contractaante posibilitate de a interveni, în cazul în care apăreau turbulenţe în eventualele aranjamente.

Licitaţia a fost reluată în anul 2009, anunţul fiind publicat în SEAP cu nr. 91673/01.12.2009. Valoare estimată, fără TVA, fiind de 2.700.000 Euro iar durata contractului, 18 luni.

De această dată autoritatea contractantă s-a confruntat cu o avalanşă de contestaţii ale caietului de sarcini, printre cei care au ridicat obiecţii numărându-se Totalsoft, Romsys, Omnilogic, Siveco şi Ness. Aceste companii au solicitat CNSC anularea procedurii invocand următoarele articole din lege:

OUG nr 24/2006, Art. 35/pct. 5.  Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurenţa între operatorii economici” si Art. 38. (1). Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă de producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.”

Contestaţiile reclamau faptul că majoritatea funcţionalităţilor de administrare a bazei de date nu pot fi asigurate decât cu instrumentele unui singur producător, în speţă Oracle, în defavoarea altor producători.

Licitaţia a fost, în cele din urmă, anulată, anunţul fiind publicat În SEAP la data 20.09.2010, pe motivul: “Au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme”.

A treia reluare a licitației se petrece, în anul 2011, cand a fost publicată în SEAP sub numărul 130970/22.09.2011. Valoarea estimată, fără TVA a ajuns la 17,120,000 RON cu o durată a  contractului de 54 luni, începând de la data atribuirii, defalcate în 18 luni de execuţie şi 36 luni de mentenanţă post-implementare.

Şi de această dată Ness România, integrator de soluţii SAP, a formulat contestaţie la CNSC împotriva cerinţelor de calificare din documentaţia de atribuire (în special cerinţe de certificare a experţilor, demonstrarea experienţei similare), pe care ulterior şi-a retras-o ca urmare a acceptării modificării acestora, de către autoritate.

În data de 9.11.2011 au fost depuse patru oferte la sediul RA Romatsa, valorile ofertelor fiind foarte strânse:

 • EPS Corporation – EPS România, 990.988,41 lei
 • Romsoft SRL – UTI Systems, 135.840 lei
 • Novensys Corporation – Siveco România – Novensys Dynamics, 770.000 lei
 • S&T România – Ness România, 842.402,80 lei

În urma evaluării ofertelor, realizată de consultantul extern Total Network Solution, firma de casă a domnului Sorin Mândruţescu, conducător al reprezentanţei Oracle România şi bun prieten cu domnul Bogdan Donciu, la acea vreme, director general al Romatsa dar şi cu domnul Octavian Nicolau, strategul din umbră al acestei elaborate proceduri, oferta EPS Corporation – EPS România a fost retrasă, iar oferta asocierii Romsoft – Uti Systems a fost declarată ca fiind inacceptabilă pe motivul insuficientei demonstrări a cerinţelor pentru anumiţi experţi.

În urma aceleiaşi subiective evaluări, a fost declarată câştigătoare oferta Novensys Corporation – Siveco România – Novensys Dynamics, cu 16.770.000 lei, decizie care, în timp, s-a demonstrat ca a fost total greşită, prin modul în care au decurs lucrurile, după semnarea contractului.

Ar fi foarte interesant să aflăm ce s-a întâmplat cu acest proiect finanţat din bani publici. Se ştie că firma Novensys Dynamics este în insolvenţă iar Siveco aproape că a dispărut din această implementare. Cert este că R.A. Romatsa S.A., companie care are a avut, la un moment dat, probleme majore cu plata salariilor din cauza faptului că i-au fost blocate conturile, care a traversat mai multe momente de tensiune şi de confruntari cu sindicatele, care a avut probleme grave de monitorizare a traficului aerian fiind în imposibilitatea găsirii unei aeronave dispărute în urma unui accident aviatic, a plătit din bani publici achiziţia unui sistem informatic care nu s-a încadrat în termenele contractuale şi s-a dovedit a fi, în final, o mare ţeapă…

Pentru că am ajuns la ţepe, evaluatorul ofertelor, firma de casă a domnului Mândruțescu, mai precis a prietenului Mihai Papazov, care i-a devenit, între timp, denunţător, Total Network Solution, practic, nu mai există. Nu a intrat în insolvenţă pentru că nu este bine să ţi se uite cineva în curtea defrişată de vremuri, dar a fost golită de resurse umane şi financiare. În aceste condiţii, poate cineva să arunce o privire analitică asupra acestui proiect şi să pună câteva întrebări aplicate trioului Mândruțescu-Nicolau-Donciu?

Noua licitaţie, cea pentru achiziția de servicii de mentenanță in valoare de 19.500.000 lei, se află de mai mult timp în analiză, probabil pentru a i se pierde vizibilitatea şi pentru a intra în uitare…

Vom afla, în cele din urmă, pentru cine a lucrat timpul dar, va plăti oare cineva lipsa de eficientă a acestor proiecte pentru care au fost cheltuite aceste sume uriașe din bani publici?

3 COMMENTS

 1. Pt ca lucrez la Romatsa, trebuie sa completam tabloul: pe langa Donciu, in anul 2008 era Dir.Gen.Aleodor Francu, prietenul lui Tariceanu , ex-seful de cabinet al lui , gasit pe lista la DIE,-SIE ,scos afara din Partidul PNL pt dosar politic la CNSAS , dar competent pt a fi numit la ROMATSA.Apoi mai era familia KRAMER la conducerea Directiei Economice, venit din Min Finantelor, si nelipsitul Titea Dragos, regele pacanelelor , ajuns Director la Juridic prin sforile PSD.In CA cine juca dupa Cantecul Marinarului si a Sirenelor lui, numeni altii decat gasca PDL!
  Ei foarte cinstiti , au impartit comisioanele si si-au luat vile si masini.Si ii protejeaza si pe ai mai mici in functii ca ei , directorii de subunitati sa fure din salarii prin implementarea sistemului E-Managment al mafiotilor.Va mirati, nu sunt bani publici , sunt banii adusi de controlori din munca lor prin serviciile prestate companiilor aeriene si IMPOZITATI doar de STATUL ROMAN,;deci e furt din propietate privata, deci FURT CALIFICAT pt PENAL.

 2. 1. Romatsa NU FUNCTIONEAZA DIN BANI PUBLICI! Puneti mana si cititi. Sursa de finantare nu este bugetul tarii!!!!
  2. Romatsa nu este o obligata sa gaseasca aeronavele ale caror piloti, conform investigatiei CIAS/AIAS nu au respectat legea si au zburat cum au vrut. Romatsa poate identifica o pozitie posibila sau probabila. Cautarea aeronavei se face la sol. Daca aeronava nu este dotata cu aparat ELT sau nu functioneaza, nu are cum sa o gaseasca fiindca nu are echipamente!
  Daca se cunoaste pozitia aeronavei cum a fost in cazul Apuseni cand serviciul 112 a vorbit cu una din victime, aceasta a raporta un set de coordonate. Deci daca se cunoaste pozitie Romatsa esre serviciu suport in domeniul aviatic al actiunii SAR.
  Asa ca daca vi se pare aducator de profit denigrarea prin dezinformare, v-ati atin scopul. Felicitari!

 3. RA ROMATSA, NU primeste bani de la bugetul de stat ci da bani. Mai documentati-va cum functioneaza o regie autonoma inainte sa scrieti lucruri neverosimile.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here