A fost înfiinţată Casa de Comerţ a României ca societate pe acţiuni, deţinute în totalitate de către statul român, prin Ministerul Economiei

0
1595

Executivul a adoptat Hotărârea de Guvern privind înfiinţarea Casei de Comerţ a României. Potrivit actului normativ, “Societatea Casa de Comerţ România SA” poate să asigure creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor de susţinere a afacerilor autohtone pe pieţele externe, precum şi să acopere cererea de pe piaţa internă.

Hotarârea de Guvern prevede că societatea nu beneficiază de sprijin financiar din partea statului, ci că aceasta se comportă ca un operator economic independent.

În textul actului normativ se precizează:

“Societatea are un capital social iniţial format din aportul în natură al statului, reprezentat de imobilul din str. Olari nr. 23, sector 2, Bucureşti, imobil care trece din proprietatea privată a statului, în proprietatea privată a societăţii, precum şi din 1.500.000 lei aport în numerar”.
“Societatea Casa de Comerţ România SA” va realiza venituri din îndeplinirea obiectului său de activitate, iar suma necesară constituirii sale este suportată din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.

Conform documentului citat, societatea se constituie şi funcţionează, având ca acţionar unic Statul Român, prin Ministerul Economiei.
“Operatorul economic nou înfiinţat poate contribui la creşterea competitivităţii sectoarelor economice reprezentate şi la satisfacţia companiilor cu potenţial de export prin susţinerea lor pe pieţele externe. Acesta poate asigura, totodată, creşterea capabilităţii ofertării proiectelor destinate obiectivelor complexe, şi efectul de multiplicare economică prin atragerea firmelor în cadrul unor asemenea proiecte”, mai notează documentul citat.

Conform acestuia, prin efectul de stimulare a exporturilor, activitatea societăţii poate avea o influenţă pozitivă, atât asupra soldului balanţei comerciale, cât şi asupra soldului balanţei de plăţi a ţării noastre.

Potrivit documentului citat, proiectul de act normativ facilitează dezvoltarea economică şi comercială a operatorilor, mai ales a celor care deţin capacităţi de producţie de dimensiuni mici şi mijlocii, care – prin promovarea grupată a produselor şi serviciilor – vor putea accesa pieţele externe, în special prin accesul la cereri de ofertă de dimensiune sau complexitate mari şi, totodată, poate contribui la dezvoltarea mediului de afaceri, prin creşterea competitivităţii anumitor sectoare economice.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here