A doua rectificare bugetară din acest an: Ministerul Finanţelor taie bugetele a opt ministere pentru a acoperi cheltuielile suplimentare

0
701

Potrivit celui de-al doilea proiect de rectificare bugetară din acest an făcut public de Ministerul Finanţelor, Guvernul taie fonduri de la ministerele Transporturilor, Agriculturii, Educaţiei, Culturii şi suplimentează sumele alocate ministerelor Muncii, Sănătăţii şi Justiţiei.

„Ministerul Finanţelor Publice a elaborat proiectul celei de a doua rectificări bugetare din acest an, cu încadrarea în ţinta de deficit bugetar de 2,97% din PIB. Rezultatele economice de până în prezent argumentează posibilitatea realizării unei valori nominale a produsului intern brut de 949,6 miliarde de lei, faţă de 907,9 miliarde de lei cât s-a estimat la fundamentarea bugetului iniţial pe acest an şi faţă de 945 miliarde de lei cât s-a estimat la elaborarea primei rectificări bugetare. Astfel, proiectul de rectificare bugetară are în vedere majorarea per sold a veniturilor bugetului general consolidat cu 228,9 milioane de lei, iar cheltuielile se majorează, per sold, cu suma de 365,6 milioane de lei”, anunţă Ministerul Finanţelor

Au primit fonduri suplimentare:

* Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale: +2,69 miliarde de lei din care: 1 miliard de lei dobânzi, 671,6 milioane de lei pentru contribuţia României la bugetul U.E şi 700 milioane de lei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului;

* Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale: +787 milioane de lei, în principal pentru alocaţii de stat pentru copii şi drepturi pentru persoane cu handicap;

* Ministerului Sănătăţii: +211,5 milioane de lei, în principal pentru asigurarea drepturilor salariale suportate de la bugetul de stat în cazul centrelor de permanenţă, a unităţilor şi compartimentelor de primiri urgenţe;

* Ministerului Justiţiei: +138,5 milioane de lei per sold, din care 100 milioane de lei pentru cheltuieli de personal;

* Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: + 85,2 milioane de lei per sold. S-au asigurat sume pentru derularea programelor/proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020 (Programul Operaţional Regional) + 98,42 milioane de lei;

* Ministerului Afacerilor Interne: +70,6 milioane de lei per sold. S-au identificat economii la cheltuielile de personal şi au fost asigurate 116 milioane de lei pentru plata pensiilor militare de stat;

* Bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se majorează la cheltuieli cu suma de 600 milioane de lei pentru asigurarea sumelor necesare decontării serviciilor medicale, a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală şi a medicamentelor utilizate în programele naţionale cu scop curativ;

* Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat : se majorează la cheltuieli cu suma de 45,4 milioane de lei;

Bugetului Asigurărilor pentru Şomaj :se majorează la cheltuieli cu suma de 82,6 milioane de lei;

Ministerul Finanţelor mai precizează:

„Diminuări au fost operate având în vedere gradul de execuţie a cheltuielilor, în principal, la proiectele finanţate din fonduri europene la: Ministerul Transporturilor (-1,16 miliarde de lei), Ministerul Cercetării şi Inovării (-228,9 milioane de lei), Ministerul Educaţiei Naţionale (-198 milioane de lei), Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale (-176,8 milioane de lei), Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (-166 milioane de lei), Ministerul Fondurilor Europene (-164,9 milioane de lei), Ministerul Finanţelor Publice (-128,5 milioane de lei), Ministerul Apelor şi Pădurilor (-95,9 milioane de lei), Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (-71,6 milioane de lei), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (-49 milioane de lei)”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here