13 milioane de euro încasați în avans de INTRACOM/INTRASOFT + INTRAROM – definiţia suficienţei bazate pe incompetenţa unor funcţionari din Ministerului Justiţiei – continuare cu final așteptat

2
5200

UN AN CÂT 6… SAU REDEFINIREA SUFICIENŢEI

Revin cu partea a doua a analizei răspunsurilor primite de la Ministerul Justiţiei în legătură cu proiectul RMS pentru Ministerul Justiției (Implementation of a comprehensive Resources Management System (RMS) for the Judicial Sector), care face parte din cadrul Proiectului Reforma Sistemului Judiciar din România, finanțat de Banca Mondială, cu joint-venture-ul Intracom IT Services, Grecia/Intrasoft Luxembourg – Intrarom SA, România.


Citeste și – INTRAROM – SUCCESUL UNUI EȘEC RĂSUNĂTOR LA MINISTERUL JUSTIȚIEI

Citeste și – INTRACOM/INTRASOFT + INTRAROM – definiţia suficienţei bazate pe incompetenţa unor funcţionari din Ministerului Justiţiei


Un lucru este cert… Un an nu poate aduce rezultatul care nu a putut fi obţinut în 6… Îşi va asuma oare Ministerul Justiţiei întreaga valoare a proiectului din bugetul propriu? Cu riscul de a repeta… A analizat cineva consecinţele uzurii morale a infrastructurii hardware în valoare de aproximativ 5 milioane euro, a licenţelor în valoare de peste 4 milioane de euro, a suportului tehnic, aferent licenţelor, neutilizat în decalajul de peste trei ani? Dar a serviciilor de implementare şi management plătite fără rezultat? Se vor recupera oare sumele plătite deja, în cazul unui eşec?

Este evident, cred pentru toată lumea, ca în proiectele cu finanţare de la Banca Mondială nu se poate invoca lipsa de buget. Impresia este că asistăm la cea mai proastă piesă de teatru absurd.

Am întrebat dacă Ministerul Justiţiei s-a asigurat în vreun fel în cazul în care proiectul va eşua… Răspunsul a sosit prompt, la fel de străveziu şi după părerea mea, total nesatisfăcător. “Prin semnarea ultimului amendament la contract, Ministerul Justiției și-a constituit contractual suficiente măsuri asiguratorii astfel încât termenele agreate să fie respectate. Potrivit contractului, furnizorul este responsabil pentru asigurarea tuturor resurselor necesare pentru a finaliza implementarea la termenul agreat.” Primul lucru la care m-am gândit citind acest răspuns a fost “oare ce-o însemna “suficiente”? “Care o fi ordinul de mărime al acestei suficiențe?”. Din informaţiile publice Intracom/Intrasoft + Intrarom a încasat un avans de peste 1,3 milioane euro, peste 5,5 milioane dolari licenţe şi suport tehnic, peste 4 milioane euro infrastructura hardware, service şi management de proiect. Cine a calculat” suficiența”? Acoperă scrisoarea de bună execuţie, de 10% din valoarea contractului, riscul de neexecutare a proiectului, egal cu valoarea acestuia de peste 13 milioane de euro?

La fel de iresponsabil, pot spune, mi se pare şi faptul de a nu solicita acorduri de disponibilitate specialiştilor  implicaţi direct în implementarea proiectului. Da, aţi auzit bine… Aşa sună răspunsul ministerului care, probabil, i-a crezut pe cuvânt pe marii integratori greci… Aceştia s-au angajat să facă totul şi s-au jurat pe ce au ei mai scump pe lume că vor mobiliza toate resursele necesare… Şi-or fi făcut şi semnul crucii? Auziţi: “Contractul nu prevede transmiterea acordurilor de disponibilitate ale specialiștilor implicați în proiect, dar prevede în schimb obligativitatea Furnizorului de a mobiliza toate resursele necesare pentru respectarea planului de implementare.

Echipa de implementare a Ministerului Justiției a fost informată de Furnizor cu ocazia numeroaselor întâlniri de lucru privind echipele care lucrează pe proiect, informații care au fost ulterior confirmate împreună cu echipele beneficiarilor proiectului.” Cum s-o fi făcut acesta confirmare? “Daaa, i-am văzut, au fost pe la noi, păreau băieţi deştepţi! Cred că se pricep!”

Într-un alt răspuns, mai sus, ministerul spunea că după schimbarea majoră intervenită în componența asociaţiei câştigătoare a licitaţiei pentru implementarea RMS nu s-ar fi modificat nicio clauză iar acum ne spune cu totul altceva… “Acordul de Joint Venture, inclus de Furnizor în ofertă la momentul licitației, a fost modificat la momentul absorbției Intracom IT Services, Grecia de către Intrasoft Internaţional S.A., Luxembourg. Conform acestui document, firmele partenere răspund individual și împreună pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, implicit pentru respectarea planului de implementare.” Iar sunt nedumerit… Păi s-a modificat sau nu? Eu vă spun că s-a modificat şi încă substanţial dar şi aici ministerul evită un răspuns direct.

Asocierea Intracom/Intrasoft + Intrarom a reuşit cu greu, să livreze în 6 ani, la nivel de test, aplicațiile de HR & Payroll la 4 din 5 beneficiari, aplicațiile de Bugetare/Planificare la 4 din 5 beneficiari, fără integrare cu modulele din subsistemul financiar și aplicația de gestionare a petițiilor și registratură documente, specifică exclusiv beneficiarului ANP.

APROAPE DE ÎNREGISTRAREA UNUI RECORD NEFERICIT

Din informaţiile asupra stadiului proiectului rezultă că trei subsisteme importante, cele mai importante prin dimensiune şi impact, nu au încă acceptanţă funcţională, de testare a funcţionalităţilor implementate. Este vorba despre Financiar, Logistică şi consolidare a informaţiilor în cadrul unui tablou decizional (Managerial Information System) cu abordare laborioasă în zona de analiză financiară centralizată şi de achiziţii per pilon.

Termenul de 20.03.2017 este cel până la care toate modulele sistemului RMS trebuie să primească acceptanța operațională deci nu doar funcţională (de testare) din partea tuturor beneficiarilor (MJ, CSM, ICCJ, MP și ANP) – dată de la care tot sistemul judiciar va utiliza RMS. Afirmaţia este cel puțin optimistă dacă nu utopică având în vedere evoluţia proiectului pe parcursul celor aproape 6 ani care s-au scurs de la momentul semnării contractului. Ne întrebăm în mod justificat dacă subcontractantul Oracle care este nominalizat pe ariile care nu au trecut linia de test-acceptanţă funcţională, are contract cu clauze asiguratorii pentru toate fazele de proiect cu contractantul şi dacă da, cum de o corporaţie aşa de importantă la nivel mondial îşi asumă responsabilitatea unui eşec, aproape inevitabil, în care finanţator este Banca Mondială? Revenim cu întrebarea obsedantă… În caz de eşec, cine va plăti? După calculele noastre asocierea Intracom/Intrasoft + Intrarom a încasat, până acum, aproximativ 80% din buget. Pe de altă parte, aflăm pe surse că, în cele din urmă, Ministerul Justiţiei nu ar fi plătit toţi aceşti bani deoarece implentatorul nu a putut prezenta faze executate ale proiectului. Dacă s-a întâmplat astfel, apreciem decizia de a nu plăti “fum”, ca fiind una foarte bună.

Răspunsul reprezentanţilor Ministerului de Justiţie arată fără putinţă de tăgadă că au fost instruiţi doar 20% dintre utilizatori. “Beneficiarii au fost instruiți până în prezent numai pentru utilizarea modulelor RMS acceptate de aceștia ca fiind funcționale.” 20% module acceptate ca fiind funcţionale, 20% beneficiari instruiţi… Credeţi că va reuşi Intracom/Intrasoft + Intrarom să obţină acceptanţa funcţional pe restul de 80% din proiect, să instruiască restul de 80% din utilizatori şi în final să obţină pe MJ, CSM, ICCJ, MP și ANP acceptanţa operaţională, într-un singur an, până la 20.03.2017?

Ministerul ne spune că RMS este un sistem prin care se urmărește obținerea unei valori adăugate în eficiența administrării resurselor și în niciun caz crearea unei situații mai dezavantajoase decât cea prezentă.” Sună foarte frumos la nivel declarativ dar ce ne facem cu realitatea care vine năvalnic peste noi şi ne arată limpede că proiectul se află într-un mare impas. Tot ministerul ne spune limpede că “Valabilitatea acordului de împrumut pentru Proiectul privind Reforma Sistemului Judiciar expiră la 31.03.2017.” Deci, la 11 zile după expirarea termenului până la care toate modulele sistemului RMS trebuie să primească acceptanța operațională, Banca Mondială va trage linie şi va analiza rezultatele în funcţie de care îşi va retrage sau nu, finanţarea. Mai este foarte puţin, nici măcar un an întreg, dacă ne raportăm la volumul rămas neimplementat. Aşteptăm pasivi să vedem ce se întâmplă sau este timpul ca cineva să se autosesizeze şi să ia măsurile care se cuvin pentru a ne asigura că nu ne facem de râs, în primul rând. Poate ar fi cazul ca şi DNA-ul, aşa prins până peste cap cu miile de dosare pe care le instrumentează, să arunce o privire asupra acestui contract, mai ales că este unul dintre beneficiarii acestui sistem menit să îi ajute în activitatea extrem de laborioasă pe care o desfăşoară. Ar fi culmea… (completaţi dvs. linia punctată) ca RMS să devină primul proiect eşuat, cu finanţare de la Banca Mondială. Avem nevoie de un asemenea record?