115,8 mii persoane inactive doreau să lucreze în 2019, o scădere cu 51,3% faţă de 2018

0
1330
persoane inactive

Ponderea persoanelor subocupate în totalul populaţiei active a fost în anul 2019 de 2,1%, cu 0,1 puncte procentuale mai scăzută decât în anul precedent.

Forţa de muncă potenţială adiţională cuprindea 115,8 mii persoane, în scădere cu 51,3% faţă de anul anterior (scădere realizată atât pe fondul reducerii generale a populației inactive de 15-74 ani – cu 71,0 mii persoane dar şi pe seama creşterii cu 50,9 mii a persoanelor inactive care nici nu căutau un loc de muncă şi nici nu erau disponibile să ȋnceapă lucrul).

Rata şomajului este cel mai vizibil indicator rezultat din Ancheta forţei de muncă în gospodării,realizatade INS, utilizat pentru a caracteriza o multitudine de aspecte economice şi sociale. Alături de acesta, pentru a oferi o imagine completă a situaţiei şi evoluţiei pieţei muncii, INS publică, cu periodicitate anuală, un set de 3 indicatori, reprezentând categorii de populaţie ocupată sau inactivă având unele similitudini cu populaţia în şomaj şi grade diferite de ataşament faţă de piaţa muncii (comparativ cu situaţia standard a categoriei din care fac parte) şi anume:
– persoane subocupate;
– persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul;
– persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucrul.

Ultimii 2 indicatori („persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul” şi „persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucrul”), alcătuiesc împreună „forţa de muncă potenţială adiţională”.

În anul 2019, 192,6 mii persoane ocupate cu program parţial doreau şi erau disponibile să lucreze mai multe ore decât în prezent, fiind considerate persoane subocupate. Această categorie de persoane a reprezentat 2,1% din populaţia activă, 2,2% din populaţia ocupată şi 31,1% din numărul total al persoanelor care lucrau cu program de lucru parţial. Faţă de anul precedent, numărul persoanelor subocupate a scăzut cu 10,7 mii.

Majoritatea persoane subocupate se afla în mediul rural

Din 192,6 mii persoane ocupate cu program parţial  ce doreau şi erau disponibile să lucreze mai multe ore decât în prezent, majoritatea de 172,7 mii se afla în mediul rural si doar 19,9 mii în mediul urban.

Din rândul populaţiei inactive în vârstă de 15-74 ani (5787,9 mii persoane), 115,8 mii persoane făceau parte din forţa de muncă potenţială adiţională (în scădere cu 121,9 mii faţă de anul precedent). Dintre acestea:
• 114,9 mii erau disponibile să înceapă lucrul, dar nu căutau un loc de muncă. În anul 2019, raportul procentual dintre această categorie de persoane şi populaţia activă a fost de 1,3%.
• doar un număr nesemnificativ de persoane care făceau parte din forţa de muncă potenţială adiţională deşi căutau un loc de muncă, nu erau disponibile să înceapă lucrul.

Majoritatea persoanelor inactive – disponibile ce nu cauta de lucru sunt în mediu rural

Din 114,9 mii de persoane disponibile să înceapă lucrul, dar  care nu căutau un loc de muncă 72 de mii sunt în mediu rural si 43,8 mii sunt în mediul urban.

Nu putem preciza daca în analiza INS populatia considerata inactiva din mediu rural ce lucreaza propriile terenuri agricole este considerata populatie inactiva. Teoretic ei sunt inclusi în categoria somerilor, neavând un loc de munca efectiv si ne contribuind la bugetul asigurarilor sociale si bugetul de sanatate.

Practic aceste persoane dunt active pentru ca presteaza munci agricole pentru intretinerea familiilor dar nu sunt prinsi in nicio forma legala de munca. (n.r.)

Definitii

Persoanele subocupate sunt persoane ocupate care lucrează cu program parţial, care doresc şi sunt disponibile să lucreze mai multe ore decât în prezent.

Forţa de muncă potenţială adiţională reprezintă suma a două categorii de persoane: „persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul” şi „persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucrul”

Sursa INS

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here